Projecten overzicht

Chronologisch overzicht van opdrachten / projecten (nieuw naar oud)

Onderhoud en vernieuwbouw

Branche: Medische sector
Duur: 0,5 jaar

De werkzaamheden in dit half jaar zijn een vervolg op die van vier jaar geleden en betreffen bugfixing en toevoegen van nieuwe functionaliteit aan een huisartsen applicatie (Windows Forms). Gebruikte tooling hierbij is VB6, VB.NET, VS2019 en SQL server.

Keywords:

VB 6.0 | C# | VS2019 | Winforms | .NET | SQL-Server | GIT | Scrum

Applicatie ontwikkeling bij Tata Steel - IJmuiden.

Branche: Staalproductie
Duur: 3 jaar

Bij de Warmband walserij, werk ik in teamverband aan applicaties t.b.v. het productieproces.

 1. De eerste twee jaar betreft het een WCF / WPF / NHibernate applicatie in C#.NET, met Oracle als onderliggende database t.b.v. de bewaking en aansturing van de walserij.
 2. Het derde jaar de ontwikkeling van de userinterface voor de bewaking en aansturing van het ovenproces. Deze applicatie is gebouwd in Qt/QML en C++

De werkzaamheden worden uitgevoerd in Scrum verband.

Keywords:

Visual Studio 2015 | C#.NET | WPF | WCF | NHibernate | TFS | Qt | QML | C++ | Scrum

Onderhoud en vernieuwbouw van een VB6 applicatie

Branche: Medische sector
Duur: 0,5 jaar

Deze organisatie is één van ‘s-werelds leidende eHealth ondernemingen. Klanten bestaan uit huisartsen, huisartsenposten, apotheken, HAP etc. Bij de vestiging in Zoetermeer heb ik gewerkt aan een bij huisartsen vaak gebruikte applicatie.

 1. Deze applicatie bestaat grotendeels nog uit VB6 code in combinatie met SQL server als database. De werkzaamheden bestonden uit het bouwen van nieuwe functionaliteit, herbouw en bugfixing.
 2. De software ontwikkelingen werden binnen een scrum team uitgevoerd, waarbij tools als Jira en Confluence van Atlassian werden ingezet.

De werkzaamheden werden uitgevoerd in Scrum verband.

Keywords:

Visual Basic 6.0 | Winforms | SQL-Server | TFS | Scrum | Jira | Confluence

Planningsapplicatie tbv bevoorrading brandstof-tankstations

Branche: Oil and Gas
Duur: 1,5 jaar

Het betreft werkzaamheden aan een suite van software producten:

 1. De planningsapplicatie. Dit betreft een complexe bedrijfskritische Windows Forms applicatie (i.c.m. Sql-server), waaraan continu functionele verbeteringen en uitbreidingen worden toegevoegd.
 2. Het opzetten van een nieuwe, op webservices gebaseerde, architectuur. Dit betreft de toepassing van webservices (Web API) gebaseerd op het ASP.NET Core application framework, incl. Jason Web Token (JWT) authentication.

De werkzaamheden werden uitgevoerd in Scrum verband

Keywords:

Visual Studio 2015 | Scrum | Winforms | .NET Framework 4.6 | VB.NET | C# | SQL-Server | Crystal Reports | ASP.NET Core 1.0 | Web API | JWT | GitHub | SourceTree

Diverse .NET / SQL applicaties

Branche: Zakelijke dienstverlening in mail-, print- en documentmanagement
Duur: 1 jaar

In een organisatie actief in de mail-, print- en documentmanagement maak ik deel uit van het software-development team. Het betreft diverse activiteiten:

 1. Vernieuwbouw van verouderde applicaties, en
 2. Ontwerp en ontwikkeling van nieuwe applicaties.

Zowel de vernieuwbouw als de ontwikkeling van nieuwe applicaties betreffen Windows Forms VB.NET applicaties. De software verzorgt de digitalisering van papieren archieven zoals personeelsdossiers. De recentst ontwikkelde applicatie betreft een multi-threading .NET applicatie ten behoeve van planning en workflow beheersing. Het ging hier om de vervanging van een oude, op timers gebaseerde VB6 applicatie welke niet (meer) stabiel en betrouwbaar functioneerde. Echter, wel een bedrijfskritische applicatie (24/7) verantwoordelijk voor het managen van allerlei deeltaken; d.w.z. inplannen, opstarten, en voortgang bewaken van processen/applicaties op verschillende werkplekken. De nieuwe multi-threading applicatie draait stabiel en naar volle tevredenheid.

Daarnaast applicaties ontworpen en gebouwd t.b.v. het uitvoeren van het kwaliteitsbewakings proces (incl. Office integratie), en ten behoeve van de inrichting en realisatie van het op een standaard wijze digitaliseren van personeels dossiers.

Keywords:

Visual Studio 2013 | WinForms | VB.NET | Multi-threading | SQL server | Office | VBA | Third party SDK's | .NET Framework 4.5

Diverse .NET ontwikkelingen (VB en C#), en BI rapportages in Qlikview

Branche: Fashion
Duur: 4 jaar, en nog steeds onderhoud

Voor fashion bedrijf Barts in Amsterdam veel verschillende opdrachten en werkzaamheden uitgevoerd. Deze opdrachten variëren van Office VBA-tools tot het ontwerpen en bouwen van complexe interfaces met andere applicatieomgevingen en databases. Daarnaast ook ontwikkeling van compleet nieuwe applicaties ter verbetering en optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Overzicht van de belangrijkste werkzaamheden:

 • Onderhoud en ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten aan een bestaande maatwerk ERP applicatie. Betreft een Windows Forms applicatie (VS-2008, VB.NET, SQL 2008), en omvat zowel Office, Sales, Logistieke, Administratieve als Warehouse functionaliteit.
 • Ontwikkelen van conversie software en het uitvoeren van dataconversie, i.v.m. de implementatie van een nieuwe ERP applicatie. Dataconversie van SQL-server naar IBM-DB2 database.
 • Ontwikkelen van een Winforms inkoopapplicatie
 • ASP.NET web applicaties (image downloader, en een RMA-applicatie)
 • Diverse Windows- en Webservices. O.a. webservices tbv de webshop: de realtime voorraad beschikbaarheid, en orderverwerking
 • Ontwerp en bouw van een WPF/MVVM/Entity Framework applicatie ter ondersteuning van het designproces, voor het opzetten van nieuwe mode-collecties.
 • Ontwikkelen management rapportages in QlikView (BI-Tool). Betreft m.n. financiele en logistieke rapportages.
 • Diverse VBA applicaties in Excel.

Keywords:

C# | VB.NET | WinForms | WPF | MVVM | Entity Framework | ASP.NET | SOAP | SQL Server | XML | VBA | QlikView | MS Office | Webservice | Windows service

Windows forms applicatie met MS-Access database, ten behoeve van bloedonderzoek.

Branche: Medische sector
Duur: Doorlopend onderhoud

Ten behoeven van een bekende organisatie op het gebied van bloedvoorziening, het onderhouden en vernieuwen van een windows forms applicatie in VB.NET en MS-Access database, welke gebruikt wordt voor bloedonderzoek van klanten van de bloedbank. De applicatie wordt in diverse Europese landen, in de betreffende taal toegepast.

Keywords:

VB.NET | WinForms| MS-Access

Onderhoud en vernieuwbouw aan ASP.NET Webforms applicaties

Branche: Multi media / job advertisement
Duur: 2 jaar

Verrichten van software onderhoud èn vernieuwbouw aan diverse webapplicaties ontwikkeld in ASP.NET obv C#.NET met als database platform SQL2000. Vanuit deze functie ook regelmatig contact met de eindklant over voortgang, functionaliteit en productspecifieke zaken. Ook het schrijven van RFC’s (Request for change) behoort tot het takenpakket.

Keywords:

C# | ASP.NET | Web Forms | Java | XML | Visual Studio | TFS | SQL Server

Ontwikkelen conversieapplicatie.

Branche: Onderwijs
Duur: 1,5 jaar

Ter vervanging van de oude VB6 gebaseerde conversieapplicatie, het ontwikkelen van een nieuwe VB.NET/SQL2000 gebaseerde Windows forms conversieapplicatie. Betreft opstellen ontwerp, applicatie bouwen (VB.NET), testen, en gebruikers instrueren.

Keywords:

Visual Studio | .NET | Subversion | Tortoise | SQL server | VB.NET | VB6 | WinForms | Conversies

Ontwikkeling van een Reporttool tbv verzuimrapportages

Branche: Overheid
Duur: 0,5 jaar

Ontwikkeling van een applicatie t.b.v. kleinere overheden en bedrijfsleven. Uitgevoerd m.b.v. MS Visual Studio producten VB.NET, ADO.NET, Crystal Reports.

Keywords:

Visual Studio | VB.NET | ADO.NET | WinForms | Crystal Reports

Ontwikkeling van een klantspecifieke CRM applicatie

Branche: Machinebouw / engineering to order
Duur: 1,5 jaar

Ontwikkeling van een CRM Windows-applicatie voor een middelgrote machinebouwer. Uitgevoerd m.b.v. VB.NET, ADO.NET, Crystal Reports en SQL-server 2000.

Betreft het bouwen van functionaliteiten op het gebied van: contactpersonen, Projectbeheer, Begrotingscalculatie, Offertes, Orders, Stuklijsten en Artikelbeheer

Keywords:

WinForms | VB.NET | ADO.NET | Crystal Reports | SQL-server 2000

Ontwikkeling van een klantspecifieke Excel applicatie met diverse Office koppelingen

Branche: Machinebouw / engineering to order
Duur: Doorlooptijd van enkele jaren

Voor een machinebouwer in bakkerijmachines een uitgebreide FrontOffice maatwerk applicatie binnen MS Excel-VBA met een koppeling naar MS Access en BaaN IV ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen op verkoop en projectmanagement. De applicatie is bedoeld voor het (zonodig bij de klant) kunnen opstellen van een verkoop-begroting, obv zowel standaard als klantspecifieke producten. Applicatie ontwikkelt in Excel-VBA met integraties naar MS Access, MS Word en MS Outlook.

Keywords:

VB.NET | VBA | Excel | Access| Word

Ontwikkeling van een stuklijsten vertaalapplicatie

Branche: Machinebouw / engineering to order
Duur: Enkele maanden

Ontwerp van een vertaalalgoritme en de bouw van een maatwerk applicatie in VB6 en MS Access t.b.v. een automatische vertaling van Nederlandstalige artikelomschrijvingen en aanvullende teksten van engineering-stuklijsten (uit BaaN IV).

Keywords:

VB6 | MS Access | MS Excel | Vertaalalgoritme | Stuklijsten | Engineering

Ontwikkeling van een informatie systeem

Branche: Machinebouw / engineering to order
Duur: Enkele maanden

Ontwikkeling van een read-only ‘ERP achtige’ applicatie, en conversie van data t.b.v. het kunnen raadplegen van een verouderde, niet meer ondersteunde, ERP applicatie van een overgenomen bedrijf

Keywords:

VB6 | MS Access

Ontwikkeling van een CAD-tekeningen beheer en view applicatie

Branche: Machinebouw / engineering to order
Duur: Enkele maanden

Ontwikkeling van een maatwerk applicatie voor het kunnen beheren, zoeken èn viewen van CAD-tekeningen.

Keywords:

VB6 | MS Access | Documentenbeheer | CAD | Viewstation | Medusa

Factureringsapplicatie

Branche: Machinebouw / engineering to order
Duur: Enkele maanden

Maatwerk applicatie in VB6 en MS Access t.b.v. het op maat genereren van facturen (data is uit BaaN IV afkomstig). Het factureringsproces wordt opgestart vanuit BaaN IV, benodigde data wordt geëxporteerd, waarna de ontwikkelde applicatie opstart.

Keywords:

VB6 | MS Access

Ontwikkeling van Word en Excel interfaces

Branche: Machinebouw / engineering to order
Duur: Enkele weken

Ontwikkeling van interfaces naar MS Word en MS Excell vanuit de BaaN IV applicatie.

Keywords:

VB6

Klachtenregistratiesysteem

Branche: Machinebouw / engineering to order
Duur: Enekele weken

Maatwerk applicatie in VB6 en MS Access t.b.v. de registratie en afhandeling van zowel interne als externe klachten binnen het administratieve kader van de ISO-NEN 9001.

Keywords:

VB6 | MS Access